Danmarks nye forening med fokus på agil projektledelse

Danmarks nye forening med fokus på agil projektledelse

Meld dig til vores nyhedsbrev og få nyt fra ind-og udlande om agil projektledelse

Meld dig til vores nyhedsbrev og få nyt fra ind-og udlande om agil projektledelse

Bliv opdateret med seneste nyt

tilmeld

Download

Gratis mini e-bog

  • Derfor er agilitet i projektledelse den faktor, der kan ændre en lurende katastrofe til succes.
  • Viden, trends, tips, tricks og tilbud i nyhedsbrevet om agil projektledelse.

Opret medlemskab ►

icon3Vi sætter agil projektledelse under lup
APMA bryder med vanetænkning, og går nye veje. Vi ønsker at nedbryde de kunstige barrierer, der sættes op mellem traditionel og agil tænkning og systemer, og vi tør tænke nyt. Vi mener, at det er på tide at se fordomsfrit på traditionelle og agile projektmetoder, bruge god praksis fra begge verdener og inddrage de teknikker og værktøjer, som bedst kan styrke projektets fremdrift og succes. Med andre ord: arbejde med kontekstbaseret projektledelse.

icon2Vi skaber dit netværk
Vi tror på, at der er store synergier at hente ved at dele erfaringer og sparre med andre projektledere på tværs af sektorer og brancher. APMA er et forum for projektledere, som faciliterer, at vores medlemmer kan mødes for at diskutere og hjælpe hinanden med at finde løsninger på de problemstillinger, som altid dukker op i projekter, men hvor svaret ikke kan findes i organisationens projektmetode. Den slags problemer – ofte organisatoriske/politiske – er der mange af. Dette er et af APMA’s fokusområder.

icon1Vi arrangerer aktiviteter, du ikke finder andre steder
APMA har fingeren på den agile projektpuls, og arrangerer workshops, møder og konferencer m.m. Agile frontløbere fra ind- og udland vil bidrage med de seneste trends og tendenser, og vi vil arrangere møder og workshops, hvor vi diskuterer særlig ”hotte” emner udvalgt af vores medlemmer. Vi vil udfordre og inspirere dig med nytænkning og ideer, som måske nok kan provokere den etablerede konsensus om, hvordan ”man” leder projekter, men som har til formål at skabe udvikling og øge dine kompetencer.

icon4Vi deler viden og erfaringer
Agil projektledelse er en særlig disciplin, der stiller andre krav end blot metodekendskab. Der er ingen etableret konsensus om, hvor projektlederen passer ind i den agile verden, så hvordan manøvrerer man i det agile farvand som projektleder? Hvordan agerer man i forhold til det agile projektteam samtidig med, at man fastholder sit fokus på de dele af den traditionelle tilgang, som ikke kan undværes? I APMA deler vi viden og erfaringer baseret på medlemmernes konkrete erfaringer fra deres projekter.

Den første uafhængige projektforening ser dagens lys

APMA’s vision er at finde nøglen til en højere succesrate for projekters gennemførelse. I øjeblikket mislykkes mindst 50% af alle de projekter, der sættes i søen. Nogen mener endda, at dette tal er nærmere 70%. Vi tror, at dette kan gøres bedre, og vi ønsker at arbejde for en større åbenhed over for både traditionelle og agile metoder, så man mere frit kan vælge de værktøjer og teknikker, der bedst kan styrke projektets fremdrift og succes og arbejde kontekstbaseret.
Vi vil facilitere aktiviteter og arrangementer, der kan bidrage til, at vores medlemmer på tværs af sektorer og brancher får bredere kendskab til forskellige metoder – både traditionelle og agile, så de nemmere kan danne sig et overblik over deres styrker og svagheder. Dermed kan de foretage et mere kvalificeret valg baseret på omstændighederne i netop deres konkrete projekt.
Projekters succes afgøres dog ikke kun af metodevalget. Det afhænger også af projektlederes evne til at manøvrere i organisationen, hvor politik samt organisatoriske sammenhænge og strømninger ofte er det, der giver udfordringer, og kan bringe projektet i fare. I APMA vil vi også fokusere på, hvilke kompetencer man skal have som projektleder for at imødegå disse udfordringer. Vi vil tage udgangspunkt i medlemmernes konkrete erfaringer, både positive og negative, så vi alle kan blive klogere på, hvordan vi bliver dygtigere og mere succesfulde projektledere.

Læs mere her ►

“Vi har haft projektmetoder til rådighed i mere end 50 år, men projekternes træfsikkerhed er stadig alt andet end god. APMA mener, at kompleksiteten i vores projekter skal ned, og at vi skal være mere agile i vores tilgang – helst fra top til bund i organisationen. Gør man det, vil man automatisk opnå større succes i sine projekter”

logo-xvoto
logo-standard
logo-standard
logo-xvoto
logo-standard
logo-standard
logo-xvoto
logo-standard
logo-standard